ŠTO TRENUTNO ISTRAŽUJEMO?

U trećoj godini provedbe projekta naš je osnovni cilj transliteracija glagoljičkoga izdanja  Postile (1562.) i njegova usporedba s njezinim ćiriličkim (1563.) i latiničkim izdanjem (1568.). Nova istraživanja pridonijet će dosadašnjim opisima i spoznajama o jeziku tih izdanja na grafetičkoj, fonološkoj (grafematskoj), morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini, a tako i sagledati njihov jezik u kontekstu hrvatske pismenosti XVI. stoljeća. Opširnije