ŠTO TRENUTNO ISTRAŽUJEMO?

U drugoj godini provedbe projekta naš je osnovni cilj usporedba glagoljičkoga izdanja Novoga testamenta s njegovim ćiriličkim izdanjem (1562/1563.) na temelju nedavno objavljena latiničkoga prijepisa (ur. Dragutin Matak, Adventističko teološko visoko učilište, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Školska knjiga, Zagreb, 2013/2015.). Nova istraživanja pridonijet će dosadašnjim opisima i spoznajama o jeziku tih izdanja na grafetičkoj, fonološkoj (grafematskoj), morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini, a tako i sagledati njihov jezik u kontekstu hrvatske pismenosti XVI. stoljeća. Opširnije