Cilj je našega projekta Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. stoljeća sustavna obrada jezika odabranih hrvatskih glagoljičkih protestantskih izdanja, koja će rezultirati preciznijim i obuhvatnijim opisom književnojezičnih koncepcija u hrvatskoj pismenosti prijelomnoga XVI. stoljeća, kada se urušava trodijelna srednjovjekovna artikuliranost književnoga jezika te nastoji oblikovati i afirmirati jedinstven jezik, čija struktura ne bi bila funkcionalno uvjetovana.