Izlaganja na konferencijama

  1. Eterović, Ivana. 2016. “O pojedinim problemima izrade rječnika hrvatskoga jezika 16. stoljeća”, Međunarodni znanstveni skup Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Zagreb, 29. lipnja – 1. srpnja 2016.
  2. Kuštović, Tanja. 2017. “Usporedba imeničkih deklinacija u protestantskom glagoljskom Novom testamentu i Tkonskom zborniku“, Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice, Biograd na moru – Zadar, 12-13. svibnja 2017.
  3. Žagar, Mateo. 2017. “Philological context of glagolitic and cyrillic editions from Urach”, Međunarodni znanstveni skup La riforma protestante nei paesi Slavi, Milano, 29-30. svibnja 2017.
  4. Žagar, Mateo. 2017. “Das Sprachkonzept in den glagolitischen und kyrillischen Editionen des Neuen Testaments”, Međunarodni znanstveni skup Kulturelle Wirkungen der Reformation, Wittenberg, 7-11. kolovoza 2017.
  5. Žagar, Mateo. 2017. “Jezik izdanja uraške tiskare u svjetlu ranonovovjekovnih koncepcija književnog jezika”, Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza, Osijek, 19-20. listopada 2017.