Izvori

U hrvatskoj protestantskoj tiskari u Urachu otisnuto je između 1560. i 1568. godine tridesetak knjiga glagoljicom, ćirilicom i latinicom. Glavni suradnici u tiskari bili su Stipan Konzul Istranin (1521–1568) i Anton Dalmatin (poč. XVI. st.–1579). Ukupno je otisnuto oko 25.600 primjeraka hrvatskih knjiga.

 

Glagoljica

 • Pokusni list (veliki i mali), 1560.
 • Tabla za dicu, 1561.
 • Katekizam (veliki i mali), 1561.
 • Edni kratki razumni nauci, 1562.
 • Artikuli ili deli prave stare krstianske vere, 1562.
 • Postila, 1562.
 • Prvi del novoga testamenta, 1562.
 • Drugi del novoga teštamenta, 1563.
 • Edna kratka summa nikih prodik od tuče, 1563.
 • Beneficium Christi. Govorenje vele prudno, 1563.
 • Crikveni ordinalic, 1564.
 • Spovid i spoznanje prave krstianske vire, 1564.
 • Bramba augustanske spovedi, 1564.

Ćirilica

 • Pokusni list u Urachu, 1561.
 • Katekizam, 1561.
 • Razumni nauci, 1562.
 • Artikuli, 1562.
 • Prvi del novoga teštamenta, 1563.
 • Drugi dêl novoga teštamenta, 1563.
 • Postila, 1563.

Latinica

 • Katekizam, 1563.
 • Crikveni ordinalic, 1564.
 • Bramba, 1564.
 • Spovid, 1564.
 • Proroci, 1564.
 • Beneficium Christi, 1565.
 • Prvi del postile, 1568.
 • Drugi del postile, 1568.