Publikacije

  1. Kuštović, Tanja. 2015. “Iz suvremenih tekstoloških proučavanja glagoljskih tekstova“, Croatica: Časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, XXXIX/59. Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Hrvatsko filološko društvo i FF-press Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Zagreb, str. 121-135.
  2. Kuštović, Tanja. 2016. “Nepromjenjive riječi u protestantskim Artikulima“, Ricerche slavistiche (nuova serie), LX/14. Sveučilište Sapienza u Rimu, Rim, str. 179-203.
  3. Eterović, Ivana. 2016. “Sintaktičke funkcije participa u hrvatskim protestantskim Artikulima (1562.)“, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, XLII/2. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, str. 379-407.
  4. Ceković, Blanka. 2016. “Grafematičke osobitosti glagoljičnog izdanja Artikula (1562)”. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Ur. Tanja Kuštović i Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 41-56.
  5. Kuštović, Tanja. 2016. “Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova”. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Ur. Tanja Kuštović i Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 237-250.
  6. Žagar, Mateo. 2016. “Grafetički postav glagoljičkog izdanja Artikula (Tübingen/Urach, 1562)”. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Ur. Tanja Kuštović i Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 585-606.
  7. Damjanović, Stjepan. 2017. “Uvod u filološku analizu protestantskih Artikula (1562.)“, Kolo, 1. Matica hrvatska, Zagreb, str. 141-148.
  8. Kuštović, Tanja. 2017. “Glagolski oblici u protestantskom izdanju Artikuli ili deli prave stare krstianske vere (1562.)“, Slovo: Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 67, str. 91-112.
  9. Artikuli ili Deli stare krstjanske vere: Urach 1562. (Confesio Augustana Philippa Melanchthona) / u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina. 2017. Ur. Mateo Žagar. Glagoljski izvornik prepisali latinicom i usporedili s ćiriličkim izdanjem Blanka Ceković, Ivana Eterović, Tanja Kuštović i Mateo Žagar. Zagreb – Osijek: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku.
  10. Blažević Krezić, Vera. 2018. “Novi filološki dragulj. Artikuli ili deli prave stare krstjanske vere, u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina, Urach 1562. (Confessio Augustana Philippa Melanchthona) – faksimilno izdanje glagoljskoga izvornika, latinički prijepis i usporedba s ćiriličkim izdanjem, ur. Mateo Žagar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, Zagreb 2017.“, Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVI/624, str. 6 (prikaz).