Tanja Kuštović

2 3 Tanja Kuštović

Tanja Kuštović (Zagreb, 1971) završila je studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1990–1996). Od 1997., kada je upisala i poslijediplomski studij iz lingvistike, zaposlena je na projektu Enciklopedija hrvatskoga glagolizma pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Odsjeka za kroatistiku istoga fakulteta kao znanstvena novakinja. Magistrirala je 2001. temom Jezik Šimuna Kožičića Benje prema njegovim jezikoslovnim koncepcijama u djelu „Knižice od žitiê rimskih arhierêov i cesarov“. Doktorirala je 2005. temom Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća. Nakon toga promaknuta je 2006. u višu asistenticu, a 2007. postaje docentica na matičnoj Katedri. Održava predavanja i seminare iz obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskome i diplomskome studiju kroatistike: Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku, Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska, Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova.

Godine 1998. usavršavala se na Sveučilištu u Beču u okviru CEEPUS-ove stipendije. Tijekom 2001. održavala je u Puli seminar iz staroslavenskoga jezika za studente kroatistike. Od 2000. do 2004. radila je kao lektor u Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika za strance. Od 2002. do 2009. održavala je predavanja i seminare za strane slaviste na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku. Godine 2013. bila je član Organizacijskog odbora Međunarodnoga znanstvenog skupa Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti, koji su organizirali Staroslavenski institut iz Zagreba i Institut slavjanovedenija Ruske akademija nauka. Sudjelovala je u nizu znanstvenih skupova, od kojih su mnogi bili međunarodnog karaktera.

Njezin znanstveni interes usmjeren je na jezična istraživanja hrvatskih glagoljskih, ali i ćiriličkih tekstova, liturgijskih i neliturgijskih, pri čemu je u njezinu fokusu proučavanje priloga kao riječi „sviju vrsta“, što znači da u svoja istraživanja nužno uključuje i sve ostale kategorije riječi.

Znanstvena bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=244286