Što trenutno istražujemo?

U drugoj godini provedbe projekta naš je osnovni cilj usporedba glagoljičkoga izdanja Novoga testamenta s njegovim ćiriličkim izdanjem (1562/1563.) na temelju nedavno objavljena latiničkoga prijepisa (ur. Dragutin Matak, Adventističko teološko visoko učilište, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Školska knjiga, Zagreb, 2013/2015.). Nova istraživanja pridonijet će dosadašnjim opisima i spoznajama o jeziku tih izdanja na grafetičkoj, fonološkoj (grafematskoj), morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini, a tako i sagledati njihov jezik u kontekstu hrvatske pismenosti XVI. stoljeća.


Prvi del / Novoga testamenta / va tom ĵesu svi četiri e/vangelisti i Dijanje apustolsko, iz mnozih’ / jazikov, v općeni sadašnji / i razumni Hr’vacki / jazik po Antonu Dalmatinu i Sti/panu Istrianu, s pomoću drugih bratov, sada prvoverno / stlmačen. V Tubingi, 1562.

4° (26) + 206 l., s drvorezima. Tiskano u 2000 primjeraka.

Sačuvano 40-ak primjeraka.

Prijevod Evanđelja i Djela apostolskih s opširnom njemačkom posvetom kralju Maksimilijanu (autor P. Trubar) i s kraćim hrvatskim predgovorom.

Drugi dêl / Novoga teštamenta / v kom se zadrže apostolske / Epistole po Ordinu kako broĵ na drugoi / strani ove Harte kaže. V Tubingi, 1563.

4° (32) + 185 l., s drvorezima. Tiskano u 1000 primjeraka.

Sačuvano 20-ak primjeraka.

Prijevod apostolskih poslanica i Otkrivenja sv. Ivana. Preveli Stipan Konzul, Juraj Cvečić i Juraj Juričić.

Osnovni opis izdanja preuzet iz: Anica Nazor, Zagreb: Riznica glagoljice (Katalog izložbe), Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb, 1978., str. 74.