Cilj je našega projekta Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. stoljeća sustavna obrada jezika odabranih hrvatskih glagoljičkih protestantskih izdanja, koja će rezultirati preciznijim i obuhvatnijim opisom književnojezičnih koncepcija u hrvatskoj pismenosti prijelomnoga XVI. stoljeća, kada se urušava trodijelna srednjovjekovna artikuliranost književnoga jezika te nastoji oblikovati i afirmirati jedinstven jezik, čija struktura ne bi bila funkcionalno uvjetovana.

Posted in inf

ŠTO TRENUTNO ISTRAŽUJEMO?

U drugoj godini provedbe projekta naš je osnovni cilj usporedba glagoljičkoga izdanja Novoga testamenta s njegovim ćiriličkim izdanjem (1562/1563.) na temelju nedavno objavljena latiničkoga prijepisa (ur. Dragutin Matak, Adventističko teološko visoko učilište, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Školska knjiga, Zagreb, 2013/2015.). Nova istraživanja pridonijet će dosadašnjim opisima i spoznajama o jeziku tih izdanja na grafetičkoj, fonološkoj (grafematskoj), morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini, a tako i sagledati njihov jezik u kontekstu hrvatske pismenosti XVI. stoljeća. Opširnije

Posted in inf

NAJNOVIJE

Objavljen pretisak i kritičko izdanje Artikula

U okviru konferencije “Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza”, 20. listopada 2017. u 20 sati predstavljen je pretisak i kritičko izdanje Artikula, koje su priredili Blanka Ceković, Ivana Eterović, Tanja Kuštović i Mateo Žagar. Skupu su se obratili predstavnici izdavača: dr. sc. Peter Kuzmič, dekan Visokog evanđeoskog učilišta u Osijeku i gđa Tatijana Petrić, ravnateljica Nacionalne knjižnice u Zagrebu. Knjigu su predstavili dr. sc. Stanko Jambrek i prof. dr. sc. Milica Lukić.

23. 10. 2017.

Posted in inf