Cilj je našega projekta Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. stoljeća sustavna obrada jezika odabranih hrvatskih glagoljičkih protestantskih izdanja, koja će rezultirati preciznijim i obuhvatnijim opisom književnojezičnih koncepcija u hrvatskoj pismenosti prijelomnoga XVI. stoljeća, kada se urušava trodijelna srednjovjekovna artikuliranost književnoga jezika te nastoji oblikovati i afirmirati jedinstven jezik, čija struktura ne bi bila funkcionalno uvjetovana.

Posted in inf

ŠTO TRENUTNO ISTRAŽUJEMO?

U drugoj godini provedbe projekta naš je osnovni cilj usporedba glagoljičkoga izdanja Novoga testamenta s njegovim ćiriličkim izdanjem (1562/1563.) na temelju nedavno objavljena latiničkoga prijepisa (ur. Dragutin Matak, Adventističko teološko visoko učilište, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Školska knjiga, Zagreb, 2013/2015.). Nova istraživanja pridonijet će dosadašnjim opisima i spoznajama o jeziku tih izdanja na grafetičkoj, fonološkoj (grafematskoj), morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini, a tako i sagledati njihov jezik u kontekstu hrvatske pismenosti XVI. stoljeća. Opširnije

Posted in inf

NAJNOVIJE

Dovršena korektura kritičkoga izdanja Artikula

Krajem siječnja 2017. dovršena je korektura kritičkoga izdanja Artikula. U tijeku je priprema za objavljivanje pretiska njihova glagoljičkoga izdanja s transliteracijom. Uz latinički prijepis glagoljičkoga teksta izdanje sadrži i kritički aparat, u kojemu su zabilježene relevantne razlike između glagoljičkoga i ćiriličkoga izdanja Artikula (izuzev one grafetičke naravi).

1. 3. 2017.

Posted in inf