Featured

Cilj je našega projekta Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. stoljeća sustavna obrada jezika odabranih hrvatskih glagoljičkih protestantskih izdanja, koja će rezultirati preciznijim i obuhvatnijim opisom književnojezičnih koncepcija u hrvatskoj pismenosti prijelomnoga XVI. stoljeća, kada se urušava trodijelna srednjovjekovna artikuliranost književnoga jezika te nastoji oblikovati i afirmirati jedinstven jezik, čija struktura ne bi bila funkcionalno uvjetovana.

Posted in inf

Featured

ŠTO TRENUTNO ISTRAŽUJEMO?

U četvrtoj godini provedbe projekta naš je osnovni cilj transliteracija glagoljičkoga izdanja  Spovidi (1564.) i njegova usporedba s njezinim latiničkim izdanjem (1564.). Nova istraživanja pridonijet će dosadašnjim opisima i spoznajama o jeziku tih izdanja na grafetičkoj, fonološkoj (grafematskoj), morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini, a tako i sagledati njihov jezik u kontekstu hrvatske pismenosti XVI. stoljeća. Opširnije

Posted in inf

NAJNOVIJE

Poziv na međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća

U organizaciji Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mariboru 20. rujna 2019. s početkom u 9 sati održat će se međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća. Skup se organizira u okviru završne godine rada na znanstvenome projektu Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. stoljeća (Hrvatska zaklada za znanost, IP-2014-09-6415). Ovdje je dostupan plakat i program skupa.

Skup je zamišljen s namjerom da se izlaganjima pruži suvremeni pogled na položaj hrvatskih protestantskih izdanja u hrvatskoj i europskoj filologiji, njihovo mjesto u povijesti hrvatskoga književnog jezika i utjecaj njihove književnojezične koncepcije na hrvatsku protureformaciju, ali i sustavnije rasvijetli jezik tih izdanja na svim jezičnim razinama, kao i njegov odnos prema crkvenoslavenskoj tradiciji, hrvatskim organskim govorima i inojezičnim predlošcima.

12.09.2019.

Posted in inf